Maďarská města
Jezera Maďarska
Dovolená Maďarsko
Další partneři
Google AdSense

Historie


Vznik Maďarska je zapříčiněn rozpadem Rakousko-Uherska, který je zapsán na datum 16.listopadu 1918. První zmíňky o Maďarsku spadají do doby kamenné, ze které pochází nejstarší pozůstatky a nálezy spojovány s lidskou civilizací. Prvními prokázanými obyvateli Maďarska byly Keltové, dále Hunové, Sarmati a mnoho dalších kočovných kmenů. Později toto území obsadili na delší dobu Turci. Maďarům se časem vydařily snahy o dosažení rovnoprávnosti a vzniklo Rakousko-Uhersko. Uhry (dnešní Maďarsko)  získalo vlastní samosprávu. Úplného osamostatnění se ovšem Maďarsku dostalo až po 1. světové válce.

Maďarská republika rad-Od 21. března do 1. srpna roku 1919 byla dočsným státním útvarem. V čele něj stál komunista Béla Kun, byl to tedy komunistický stát s diktaturou proletariátu který vznikl z demokratické republiky. Byly znárodněny banky, továrny a doly.Vlda také zavedla stanné právo a likvidovala odpůrce revolučním terorem. 16. června byla maďary obsazena část jižního Slovenska a vytvořena Slovenská republika rad. Čechoslovákům se ale toto území podařilo získat zpět. 16. listopadu 1919 vstoupil do čela hlavní armády Miklos Horthy, bývalý namořní generál. Poté se stal regentem Maďarského králoství, které bylo vyhlášeno parlamentem 1. března roku 1920. Až po těchto událostech se situace v Maďarsku uklidnila.